ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Kazanılan derecenin gereklilik ve kuralları aşağıdaki gibi listelenebilir:

1.) 4 zorunlu ve 5 seçmeli dersin (en fazla 4 dönem içerisinde) başarıyla tamamlanması,

(Zorunlu Dersler: KAM 600 Seminer, KAM 602 Siyaset Kuramı, KAM 603 Türkiye Siyaseti, KAM 655 Araştırma Yöntemleri)

2.) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olunması,

(bir diğer ifadeyle, KAM 690 Yeterlik dersinin tamamlanması)

3.) Doktora tezinin (KAM 697 Tez Önerisi ve KAM 699 Tez dersleri üzerinden) tamamlanması.

Not: Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

(Yönetmeliğe https://www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustu_egitim_ogretim.pdf adresinden ulaşılabilir.)