ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5
Bilgi 1 1 Bilgi
Beceriler 1 1 Beceriler
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik