ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerinin bu disiplinde literatüre katkıda bulunacak bilgi üretebilmesi için şu eğitim-öğretim prensiplerini benimsemiştir:

1.) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.

2.) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi.

3.) Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.

4.) Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.

5.) Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi.