ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5
KAM600 Seminer 3 3 3 1 1
KAM602 Siyaset Kuramı 5 2 2 1 1
KAM603 Türkiye Siyaseti 3 5 3 3 1
KAM690 Yeterlik - - - - -
KAM697 Tez Önerisi 1 1 5 5 5
KAM699 Tez 1 1 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - -
Alan Seçmeli - - - - -
Alan Seçmeli - - - - -
Alan Seçmeli - - - - -
Alan Seçmeli - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5
KAM605 Devrim Siyaseti 3 5 1 4 2
KAM606 Siyasal Ontoloji 5 2 1 3 2
KAM607 Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları 2 3 5 4 2
KAM608 Seçim Kampanyaları 1 2 1 5 2
KAM609 Otoriter Rejimler ve Siyaset 5 1 1 4 2
KAM610 Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler 5 2 1 3 2
KAM611 Mekan ve Siyaset 5 2 1 3 2
KAM612 Yerel Yönetim Politikaları 3 3 1 4 2
KAM613 Türkiye`de 1930`lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce 1 2 1 5 2
KAM614 Bilim ve Teknoloji Politikaları 1 2 1 3 2
KAM615 Karşılaştırmalı Spor Yönetim Politikaları 1 2 1 3 2
KAM616 Türk Siyasal Kültürü 3 5 1 4 2
KAM617 Politika Süreci ve Analiz 2 3 1 5 2
KAM618 Osmanlı Türk Modernleşmesinin Bürokrasi ve Eğitim Kurumlarıyla İlişkisi 1 3 1 4 2
KAM619 Eğitim`in Siyasal ve Ekonomik Temelleri 3 3 1 4 2
KAM620 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Etkinliğin Artırılması 2 3 1 5 2
KAM621 Neoliberalizm ve Yükseköğretim 4 3 1 5 2
KAM655 Araştırma Yöntemleri - - - - -
KAM601 Kamu Yönetimi Kuramları 5 2 2 1 1
KAM604 Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler 3 3 1 5 1
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar - - - - -
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset - - - - -
KAM622 Demokratikleşme, Kurumlar ve Enformel Siyaset - - - - -
KAM623 Batılılaşma, Avrupalılaşma ve Türkiye - - - - -
KAM624 Göç ve Siyaset: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar - - - - -
KAM625 Modern, Modernite ve Modernleşme - - - - -
KAM626 Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi - - - - -