ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Mezuniyet koşulları aşağıdaki gibi listelenebilir:

1.) 4 zorunlu ve 5 seçmeli dersin (en fazla 4 dönem içerisinde) başarıyla tamamlanması,

2.) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olunması,

3.) Doktora tezinin tamamlanması.

 

Not: Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

(Yönetmeliğe https://www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustu_egitim_ogretim.pdf adresinden ulaşılabilir.)