ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5
Bilgi 1 - Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kavramsal ve teorik bilgiye hakim olmak. X X X
Beceriler 1 - Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplininde sahip olunan kavramsal, teorik, ve metodolojik bilgileri eleştirel bir şekilde inceleyebilmek. X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Siyaset bilimi ve kamu yönetimi literatüründeki problem ve eksiklikleri tespit ederek bu noktalarda alana katkı sağlayabilmek. X