ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM600 Seminer 0 0 0 5
KAM602 Siyaset Kuramı 3 0 3 5
KAM603 Türkiye Siyaseti 3 0 3 5
KAM690 Yeterlik 0 0 0 30
KAM697 Tez Önerisi 0 0 0 20
KAM699 Tez 0 0 0 150
SBE-KAM-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 21 240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM605 Devrim Siyaseti 3 0 3 5
KAM606 Siyasal Ontoloji 3 0 3 5
KAM607 Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları 3 0 3 5
KAM609 Otoriter Rejimler ve Siyaset 3 0 3 5
KAM610 Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler 3 0 3 5
KAM611 Mekan ve Siyaset 3 0 3 5
KAM612 Yerel Yönetim Politikaları 3 0 3 5
KAM616 Türk Siyasal Kültürü 3 0 3 5
KAM621 Neoliberalizm ve Yükseköğretim 3 0 3 5
KAM655 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
KAM601 Kamu Yönetimi Kuramları 3 0 3 5
KAM604 Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler 3 0 3 5
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 5
KAM622 Demokratikleşme, Kurumlar ve Enformel Siyaset 3 0 3 5
KAM623 Batılılaşma, Avrupalılaşma ve Türkiye 3 0 3 5
KAM624 Göç ve Siyaset: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar 3 0 3 5
KAM625 Modern, Modernite ve Modernleşme 3 0 3 5
KAM626 Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi 3 0 3 5
Toplam 57 0 57 95