AKTS - Tez Önerisi

Tez Önerisi (KAM697) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tez Önerisi KAM697 1. Dönem 0 0 0 0 20
Ön Koşul Ders(ler)i
Ders yükünün ve KAM690'nın tamamlanması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yiğit
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gürçel Akdemir
  • Dr. Öğr. Üyesi Korhan Mühürcüoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Eda Bektaş
  • Dr. Öğr. Üyesi Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doktora tez danışmanının tavsiyeleri doğrultsunda Siyaset Bilimi alanında ilgili bir konuda doktora tezi önerisi geliştirmek. Vakitlice yürütülecek bir araştırma projesi tasarlamak ve planlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili alanda etki yaratabilecek bilimsel araştırma planlar ve tasarlar
Dersin İçeriği Tez önerisi yazılacak tezin yöntemsel yapısını ve çalışmanın kapsam, amaç ve önemini belirlemek adına sunulur.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tez danışmanı ile toplantı
2 Araştırma sorusu, literatür taraması ve özeti
3 Araştırma sorusu, literatür taraması ve özeti
4 Araştırma sorusu, literatür taraması ve özeti
5 Araştırma sorusu, literatür taraması ve özeti
6 Tez danışmanı ile toplantı, geribildirim
7 Metodoloji, veri kaynakları taraması
8 Metodoloji, veri kaynakları taraması
9 Metodoloji, veri kaynakları taraması
10 Metodoloji, veri kaynakları taraması
11 Tez danışmanı ile toplantı, geribildirim
12 Tez danışmanı ile toplantı, geribildirim
13 Tez önerisini geliştirme
14 Tez önerisini geliştirme
15 Tez danışmanı ile toplantı, geribildirim
16 Tez önerisi savunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Danışmanın tavsiyesi ile tez konusuna göre belirlenir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, metodolojik kapasitenin bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi. X
3 Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi. X
4 Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi. X
5 Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 30 30
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 25 400
Sunum/Seminer Hazırlama 4 10 40
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 506