AKTS - Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler (KAM610) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler KAM610 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste siyaset kuramı ve uluslararası ilişkileri birleştiren uluslararası ve küresel politikaya odaklanılacaktır. Bu doğrultuda uluslararası politik sistem ve uluslararası politik ekonominin yapısal olarak incelenmesinin yanısıra tabandan doğan küresel siyasal faaliyet de ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası siyasete farklı bakış açılarını anlar
  • Uluslararası siyaset teorisinin temel fikir ve kavramlarını öğrenir
  • Uluslararası siyasete dair alternatif ve eleştirel bakış açılarını kavrar
Dersin İçeriği Uluslararası veya küresel siyasete ilişkin kavramlar; uluslararası politik sistem; uluslararası politik-ekonomi; uluslararası güvenlik; küresel eşitsizlikler; uluslararası örgütlerin rolü; küresel toplumsal hareketler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriğinin ve Gerekliliklerinin Açıklanması -
2 1919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Liberalizm
3 1919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Realizm
4 1919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Marksizm/Yapısalcılık
5 1919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Uluslararası Toplum
6 Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Eleştirel Kuram
7 Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Post-Yapısalcı Kuram
8 Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Feminist Kuram
9 Metodolojik Tartışmalar (I)
10 Metodolojik Tartışmalar (II)
11 Metodolojik Tartışmalar (III)
12 21. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (I)
13 21. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (II)
14 21. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (III)
15 Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (I) -
16 Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (II) -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baylis, John and Steve Smith (eds) The Globalization of World Politics. (Oxford: Oxford University Press)
2. Brown, Chris, Terry Nardin and Nicholas Rengger (eds) International Relations in Political Thought
3. Brown, Chris Understanding International Relations. (Basingstoke: Palgrave)
4. Burchill, S., Andrew Linklater et al Theories of International Relations. (Basingstoke: Palgrave)
5. Joshua S. Goldstein , International Relations, (New York: Pearson-Longman)
6. Kendall W. Stiles, Case Histories in International Politics, (New York: Pearson-Longman)
7. Sandler, T. Global Collective Action. (Cambridge: Cambridge University Press.
8. West, D. Social Movements in Global Politics. (London: Wiley).
9. Williams, H., M. Wright and T. Evans (eds) A Reader in International Relations and Political Theory. (Milton Keynes: Open University Press).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 14
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 35
Sunum 1 16
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, metodolojik kapasitenin bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi. X
3 Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi. X
4 Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi. X
5 Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 131