AKTS - Fikri Mülkiyet

Fikri Mülkiyet (OZH561) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fikri Mülkiyet OZH561 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin temel kavramları tanıtmak ve bu alanın içeriğine ilişkin geniş bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fikri ve sınai haklar kapsamında açıklamalar yapar.
  • Bu konu hakkındaki hukuki uyuşmazlıkları çözer.
  • Fikri mülkiyet hakkındaki bilgileri hukuki uyuşmazlıklarda kullanır.
  • Fikri mülkiyete ilişkin mevzuatı eleştirir.
  • Mevzuatın geliştirilmesi için öneride bulunur
Dersin İçeriği Fikri mülkiyet kavramı ve kapsamı, fikri ve sınai haklar, eser, eser sahipliğinden doğan haklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikri Mülkiyet Kavramı ve Tanımı KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
2 Fikri Mülkiyet ile Eşya Mülkiyetinin Karşılaştırılması KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
3 Fikri Mülkiyetin Kapsamı Fikri Haklar KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
4 Sınai Haklar KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
5 Fikri Haklarla Sınai Hakların Benzerlikleri KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
6 Fikri Haklarla Sınai Hakların Farklılıkları KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
7 Sınai Haklar Patent Marka KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
8 Ara Sınav
9 Endüstriyel Tasarım Coğrafi İşaret KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
10 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hakkı Entegre Devre Topoğrafyaları KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
11 Fikri Haklar Eser KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
12 Eser Sahibi KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
13 Eser Sahipliğinden Doğan Haklar KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
14 Eser Üzerinde Diğer Hak Sahipleri KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
15 Eser Sahipliğinden Doğan Hakların İhlali Nedeniyle Açılabilecek Davalar KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, 3. Baskı, Ankara 2017
Diğer Kaynaklar 2. YASAMAN, Hamdi: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, İstanbul 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126