ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Atılım Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunları başta olmak üzere diğer disiplinlerden lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte özellikle özel hukuk ve alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin, bilgi ve tecrübe açısından yeterli alt yapıyı edinerek belli konularda uzmanlaşmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.