ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında tezli programda Yüksek Lisans derecesi (LL.M.) almaya hak kazanmaktadırlar.