ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programdaki bir öğrencinin Y. Lisans derecesi ile mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır. Mezuniyet için, programda Tez çalışması ve Seminer dersinin de yerine getirilmesi gerekmektedir.