ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alması ve tez çalışmasından başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır.