ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınavsonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.