ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OZH500 Seminer 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
OZH599 Tez 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OZH511 Teminat Sözleşmeleri 3 5 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3
OZH531 Çek Hukuku ve Uygulamaları 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
OZH521 İlamlı İcra 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1
OZH541 İş Hukukunun Genel Esasları 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH551 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
OZH513 Sebepsiz Zenginleşme 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3
OZH532 Marka Hukuku 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH512 Hukuki İşlemlerde Şekil 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3
OZH522 Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1
OZH552 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
OZH561 Fikri Mülkiyet 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3
KMH524 Hukuk Devleti 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 1 2
OZH515 Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Korunması - - - - - - - - - - - - - - -
OZH514 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - - -
OZH516 Banka Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
OZH518 Basın İş Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OZH520 Kullandırma Sözleşmeleri - - - - - - - - - - - - - - -
OZH524 Rekabet Hukukunda Güncel Meseleler - - - - - - - - - - - - - - -