ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alana Özgü Yetkinlik 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
Bilgi 1 Bilgi
2
Beceriler 1 Beceriler
2
3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
Öğrenme Yetkinliği 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4