ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
OZH500 Seminer 0 0 0 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
OZH599 Tez 0 0 0 80
SBE-OZH-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-GE1FA6 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 21 120

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
OZH511 Teminat Sözleşmeleri 3 0 3 5
OZH531 Çek Hukuku ve Uygulamaları 3 0 3 5
OZH521 İlamlı İcra 3 0 3 5
OZH541 İş Hukukunun Genel Esasları 3 0 3 5
OZH551 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk 3 0 3 5
OZH513 Sebepsiz Zenginleşme 3 0 3 5
OZH532 Marka Hukuku 3 0 3 5
OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku 3 0 3 5
OZH512 Hukuki İşlemlerde Şekil 3 0 3 5
OZH522 Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 3 0 3 5
OZH552 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 3 0 3 5
OZH561 Fikri Mülkiyet 3 0 3 5
KMH524 Hukuk Devleti 3 0 3 5
OZH515 Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Korunması 3 0 3 5
OZH514 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler 3 0 3 5
OZH516 Banka Hukuku 3 0 3 5
OZH518 Basın İş Hukuku 3 0 3 5
Toplam 51 0 51 85

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
OZH520 Kullandırma Sözleşmeleri 3 0 3 5
OZH524 Rekabet Hukukunda Güncel Meseleler 3 0 3 5
Toplam 6 0 6 10