ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

 

Özel hukuk yüksek lisans programı, Özel Hukuk alanında  nitelikli ve araştırmacı hukukçular yetiştirerek hukuk biliminin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi boyunca, özel hukuk alanında lisansüstü seviyede gerek teorik gerekse pratik anlamda bilgi sahibi olmaktadır. Bu programda öğrencilere, özel hukuka ilişkin ulusal ve uluslararası alanda gelişme ve yenilikleri takip edebilen,  araştırma yapan ve özel hukuk alanında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm getirebilecek bilgi ve birikimine sahip  olmalarına yönelik eğitim verilmektedir. Derslerin çoğunluğu seçmeli ders olarak düzenlenmiştir. Böylece öğrenciye, özel hukuk kapsamında ilgisinin olduğu alanda ders görme ve araştırma yapma imkanı tanınmıştır.