ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı, hepsi seçimlik niteliği taşıyan en az yedi (7) adet kredili ders ile (her biri 3 kredi), bir (1) adet seminer dersinden oluşur. Seçimlik dersler de dahil olmak üzere her dersin AKTS kredisi 5'dir. Mezuniyet için ayrıca tezin (80 AKTS) tamamlanması gerekmektedir.