ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.