ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezli) programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.