AKTS - Hukuk Devleti

Hukuk Devleti (KMH524) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Devleti KMH524 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kamu hukukunun temel kavramlarından biri olan hukuk devleti kavramını ve bu kavramla bağlantılı diğer ilke ve kavramları tarihsel gelişimleri ile birlikte incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu hukukunun temel kavramlarını açıklar
  • Hukuk devleti kavramı ekseninde kamu hukukunun gelişim sürecini analiz eder
  • Hukuk devleti ilkesine bağlı çeşitli ilke ve kavramları sayar
  • Hukuk devletinin pozitif hukuk ve mahkeme kararları bakımından anlam ve önemini savunur
Dersin İçeriği Ortak hukuk geleneğindeki hukukun üstünlüğü (rule of law) ilkesi ile Alman ve Kıta Avrupası sistemindeki hukuk devleti (Rechtsstaat) arasındaki farklar; Türkiye`deki durum ve yargı kararları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu hukukunun gelişimi ve hukuk devleti kavramının ortaya çıkışı
2 Hukuk devleti kavramının belirsizliği sorunu ve tanım denemeleri, Kanun devleti ile farklar, hukukta ilkeler Sancar, s. 20-43.
3 Hukuk devletinin Anglo-sakson sisteminde ve Kıta Avrupası sistemindeki anlamı ve Kıta Avrupasındaki farklı anlamlar Sancar, 43vd; Chevallier, 1-50; Çoban, 557-577.
4 Hukuk devletinin Anglo-sakson sisteminde ve Kıta Avrupası sistemindeki anlamı ve Kıta Avrupasındaki farklı anlamlar (2) The meaning of the concept in common law system and continental Europe and the difference meaning in different legal systems (2) Sancar, 43 vd; Chevallier, 1-50; Çoban, 557-577.
5 Hukuk devleti ile demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişki Çoban, s. 259-271.
6 Maddi anlamda-şekli anlamda hukuk devleti Sancar, 61-100.
7 Hukuk devletinin içerdiği ilkeler (1): Yasallık ilkesi Diğer Kaynaklar
8 Hukuk devletinin içerdiği ilkeler (2): Eşitlik ilkesi. Diğer Kaynaklar
9 Hukuk devletinin içerdiği ilkeler (3): Hukuki Güvenlik, gerye yürüme yasağı ve kazanılmış hak Diğer Kaynaklar
10 Hukuk devletinin içerdiği ilkeler (4) Kuvvetler ayrılığı. Diğer Kaynaklar
11 Hukuk devletinin içerdiği ilkeler (5) Yargısal denetim, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Diğer Kaynaklar
12 Hukuk devletinin içerdiği kavramlar: Anayasacılık ve tarihsel gelişimi. Diğer Kaynaklar
13 Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarında hukuk devleti ilkesinin görünümü ve etkileri Diğer Kaynaklar
14 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ali Rıza Çoban vd. (ed), Hukuk Devleti, Adres yayınları, Ankara, 2008.
2. Mithat Sancar, Hukuk Devletinin Genel Teorisi, İmaj Yayınları. (Doçentlik tezi)
3. Jacques Chevallier, Hukuk Devleti, İmaj Yayınları, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar 4. Konulara göre çeşitli makalelerde faydalanılacaktır.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 128