AKTS - Hukuki İşlemlerde Şekil

Hukuki İşlemlerde Şekil (OZH512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuki İşlemlerde Şekil OZH512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı şekil kavramını tanıtmak ve hukuki şeklin türleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuki işlemlerde şekle ilişkin konuları açıklar.
  • Şekle ilişkin konular hakkında örnek verir.
  • Şekle ilişkin konular hakkındaki bilgileri hukuki uyuşmazlıklarda kullanır.
  • Hukuki işlemlerde şekle ilişkin mevzuatı eleştirir.
  • Mevzuatın geliştirilmesi için öneride bulunur.
Dersin İçeriği Sözleşmelerin şekline ilişkin genel kurallar, resmi şekil, yazılı şekil, yasal şekil, iradi şekil, şeklin kapsamı, şeklin unsurları, imza.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şekil Kavramı KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
2 Şekil Özgürlüğü KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
3 Geçerlilik Şekli KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
4 Geçerlilik Şeklinin Türleri KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
5 Sözlü Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
6 Yazılı Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
7 Adi Yazılı Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
8 Ara Sınav
9 Nitelikli Yazılı Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
10 Resmi Yazılı Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
11 Genel İşlem Şartları KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
12 İmza KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
13 Şekle Aykırılık KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
14 Taşınmaz Satımında Şekil KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
15 İspat Kuralları KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
Diğer Kaynaklar 2. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Eylül 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126