AKTS - Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (OZH552) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi OZH552 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
  • Araş. Gör. Ogün Erşan Aydınlı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, milletlerarası hukukta kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışı ve çözüm yolları hakkında temek bilgiler vermek, bu uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Milletlearası Usul Hukukunun genel hükümlerini açıklarlar.
  • Tarafları ilgilendiren yasal usul kurallar hakkında örnek verirler.
  • Öğrenci mevzuatı eleştirir ve çözüm önerileri sunar.
Dersin İçeriği Milletlerarası unsurlu uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, 5718 sayılı Kanunun 40. maddesi, Türklerin kişi hallerine ilişkin davalar, yabancıların kişi hallerine ilişkin davalar, miras davaları, iş sözleşmesi ve iş ilişkisi davaları, tüketici sözleşmelerine ilişkin davalar, sigorta sözleşmelerine ilişkin davalar, yetki anlaş

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Yetki Kavramı Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
2 Milletlerarası Yetki Kurallarının İçeriği ve Unsurları Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
3 Genel Yetki Kuralı Olarak İkametgahın Bulunduğu Yer Mahkemesi Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
4 Yetki Sözleşmesi ile Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
5 Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
6 Yetki İtirazında Özel Durumlar Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
7 Kamu Düzeni ve İmkansızlığın Milletlerarası Yetki Üzerine Etkileri Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
8 Ara Sınav
9 Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
10 Fikri Haklarda İhtiyati Tedbir Kararı Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
11 Fikri Haklara İlişkin Davalarda Mahkemelerin Yetkisinin Niteliği Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
12 Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
13 Tartışma
14 Milletlerarası Aşkın Yetki Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
15 Forum Shopping Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nuray Ekşi, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Basım, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125