ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine gore yapılmaktadır.