AKTS - Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı

Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı (EUT351) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı EUT351 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ambalaj tasarımının kapsam ve sorumluluklarını öğrenir
  • Fonksiyon form ilişkisi kurarak tasarım yapar
  • Pazarlama ilke ve gereklilikleri ile tasarım sürecini ilişkilendirir
  • Görsel iletişim ilişkilerini,
  • Tasarımda malzeme kullanımı becerisini geliştirir
Dersin İçeriği Endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yapımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 Ambalajlı ürünlerin analizi; yiyecek-içecekler, ofis malzemeleri, elektronik eşyalar, temizlik malzemeleri, evcil hayvan ürünleri, kozmetik ürünler... Alan araştırması
3 Ambalajın işlevleri: 1) muhafaza/dağıtım/nakliye 2) iletişim Sunum hazırlama
4 Pazarlama ve ambalaj Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Dost.
5 Tasarım, kullanıcı, tüketici ve ikna Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Dost.
6 Etiket tasarımı: Pazarda rekabet Kanuni zorunluluklar Proje 1
7 Kutu tasarımı: Malzeme Ergonomi Jackson, P. (2012). Structural packaging. Laurence King Publications.
8 Kutu tasarımı Üretim Yaratıclık Proje 2
9 Görsel İletişim Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Dost.
10 Görsel İletişim Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Dost.
11 Ambalajda yaratıcı fikirler proje 3
12 Ambalajda yaratıcı fikirler proje 3
13 Sürdürülebilir ambalaj Proje 4
14 Ambalaj Sanayii Alan araştırması
15 Ambalaj Sanayii Sunumlar
16 Sergi Hazrılıkları Sergi Hazrılıkları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Dost.
2. Jackson, P. (2012). Structural packaging. Laurence King Publications.
Diğer Kaynaklar 3. Klimchuk, M. R., & Krasovec, S. A. (2013). Packaging design: Successful product branding from concept to shelf. John Wiley & Sons.
4. Kirkpatrick, J. (2009). New packaging design. Laurence King
5. http://www.csun.enculture.com/linksresources/ https://dzineblog.com/packaging-design-inspiration-part-3/ http://www.packagingoftheworld.com/ http://www.ambalaj.se/ http://beachpackagingdesign.com/boxvox/page/2

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler 4 70
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 10
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 4 4 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 1 2
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 75