AKTS - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (EUT362) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme EUT362 1 0 2 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT361
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarlanan ürünü foto-gerçekçi olarak görselleştirmenin öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstenen malzemenin kullanıma hazırlanma bilgisinin aktarılması
  • Ürünü en iyi şekilde gösterebilecek kamera bilgisinin aktarılması
  • Uygun ışığı hazırlama bilgisinin aktarılması
  • Sahne bilgisinin aktarılması
  • Üç boyutlu görselleştirme bilgisinin aktarılması
  • Modellenen ürünlerin ışık, kamera, malzeme bilgisi ve düzenlemesinin, ürün görselleştirme teknikleriyle sunuma hazırlanmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Ürün tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip sunma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 V-Ray Programına Giriş Kaynak olarak verilen dökümanların incelenmesi
2 V-Ray Programına Giriş ve Program Ayarları Programın arayüzünün incelenmesi
3 Işık Bilgisi Işık ve aydınlatma konularının incelenmesi
4 Malzeme Bilgisi Malzemeyi oluşturan parlama, yüzey resmi, şeffaflık, yansıtma gibi özelliklerin incelenmesi
5 Malzeme Bilgisi Malzemeyi oluşturan parlama, yüzey resmi, şeffaflık, yansıtma gibi özelliklerin incelenmesi
6 Hazır Malzemelerin Kullanılması Hazır malzemelerin internetten kullanıma yönelik inceleme yapılması
7 Kamera Bilgisi Kamera, objektif, lens, apertür hızı gibi konuların incelenmesi
8 Kamera Bilgisi Kamera, objektif, lens, apertür hızı gibi konuların incelenmesi
9 Sahne Yaratma ve Düzenleme Sahneyi oluşturan kamera, perde, ortam, ürün ve ışık organizasyonlarının incelenmesi
10 Sahne Yaratma ve Düzenleme Sahneyi oluşturan kamera, perde, ortam, ürün ve ışık organizasyonlarının incelenmesi
11 I. Vize sınavı Geçmiş konuların tekrarı
12 Sahne Yaratma ve Düzenleme Ürünü en iyi şekilde gösteren sahne düzenlerine ait örneklerin incelenmesi
13 Sahne Yaratma ve Düzenleme Ürünü en iyi şekilde gösteren sahne düzenlerine ait örneklerin incelenmesi
14 İleri Malzeme Hazırlama ve Görselleştirme Teknikleri İstenen malzemelerin ve sahnelerin hazırlanması konusunda inceleme ve araştırma
15 İleri Malzeme Hazırlama ve Görselleştirme Teknikleri İstenen malzemelerin ve sahnelerin hazırlanması konusunda inceleme ve araştırma
16 Genel Tekrar Tüm konulara ait eksik bilgilerin saptanması ve yeni örneklerin neler olabileceğinin ve nasıl uygulanabileceğinin araştırılması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vray The Complete Guide 2nd Edition / Francesco Legrenzi
2. 3DS Max 2011 ile görselleştirme/ Emrah Çelik / Değişim Yayınları
Diğer Kaynaklar 3. Vray Tutorials / Chaos Group

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 75