AKTS - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (EUT362) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme EUT362 1 0 2 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT361
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarlanan ürünü foto-gerçekçi olarak görselleştirmenin öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstenen malzemenin kullanıma hazırlanma bilgisinin aktarılması
  • Ürünü en iyi şekilde gösterebilecek kamera bilgisinin aktarılması
  • Uygun ışığı hazırlama bilgisinin aktarılması
  • Sahne bilgisinin aktarılması
  • Üç boyutlu görselleştirme bilgisinin aktarılması
  • Modellenen ürünlerin ışık, kamera, malzeme bilgisi ve düzenlemesinin, ürün görselleştirme teknikleriyle sunuma hazırlanmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Ürün tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip sunma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 V-Ray Programına Giriş Kaynak olarak verilen dökümanların incelenmesi
2 V-Ray Programına Giriş ve Program Ayarları Programın arayüzünün incelenmesi
3 Işık Bilgisi Işık ve aydınlatma konularının incelenmesi
4 Malzeme Bilgisi Malzemeyi oluşturan parlama, yüzey resmi, şeffaflık, yansıtma gibi özelliklerin incelenmesi
5 Malzeme Bilgisi Malzemeyi oluşturan parlama, yüzey resmi, şeffaflık, yansıtma gibi özelliklerin incelenmesi
6 Hazır Malzemelerin Kullanılması Hazır malzemelerin internetten kullanıma yönelik inceleme yapılması
7 Kamera Bilgisi Kamera, objektif, lens, apertür hızı gibi konuların incelenmesi
8 Kamera Bilgisi Kamera, objektif, lens, apertür hızı gibi konuların incelenmesi
9 Sahne Yaratma ve Düzenleme Sahneyi oluşturan kamera, perde, ortam, ürün ve ışık organizasyonlarının incelenmesi
10 Sahne Yaratma ve Düzenleme Sahneyi oluşturan kamera, perde, ortam, ürün ve ışık organizasyonlarının incelenmesi
11 I. Vize sınavı Geçmiş konuların tekrarı
12 Sahne Yaratma ve Düzenleme Ürünü en iyi şekilde gösteren sahne düzenlerine ait örneklerin incelenmesi
13 Sahne Yaratma ve Düzenleme Ürünü en iyi şekilde gösteren sahne düzenlerine ait örneklerin incelenmesi
14 İleri Malzeme Hazırlama ve Görselleştirme Teknikleri İstenen malzemelerin ve sahnelerin hazırlanması konusunda inceleme ve araştırma
15 İleri Malzeme Hazırlama ve Görselleştirme Teknikleri İstenen malzemelerin ve sahnelerin hazırlanması konusunda inceleme ve araştırma
16 Genel Tekrar Tüm konulara ait eksik bilgilerin saptanması ve yeni örneklerin neler olabileceğinin ve nasıl uygulanabileceğinin araştırılması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vray The Complete Guide 2nd Edition / Francesco Legrenzi
2. 3DS Max 2011 ile görselleştirme/ Emrah Çelik / Değişim Yayınları
Diğer Kaynaklar 3. Vray Tutorials / Chaos Group

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 75