AKTS - Konaklama Yönetim Muhasebesi

Konaklama Yönetim Muhasebesi (TUR516) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama Yönetim Muhasebesi TUR516 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; konaklama ve seyahat işletmelerinin muhasebe işlemlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek, her türlü muhasebe verilerini en iyi şekilde yorumlayarak doğru stratejik kararlar verebilecek üst ve orta kademe yönetici yetiştirmeye yardımcı olmaktı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konaklama işletmelerinin özellikleri ile bu işletmelerde muhasebe uygulamalarını, kullanılan defter, belge ve formları tanımlar.
  • Konaklama işletmelerinde oda, yiyecek-içecek maliyetlerinin önemini ve ana hatlarıyla hesaplanmasını yapabilir.
  • Konaklama işletmelerine özgü hesap çerçevesi ve hesap planı ile özellikli hesapları tanır.
  • Konaklama işletmelerinde yabancı paralı işlemlerin (nakit, kredili, çek ve senetli) takip, kontrol ve muhasebesini öğrenir ve önemini tanımlayabilir.
  • Konaklama işletmelerinde stok hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebesini tanımlar ve analiz eder.
Dersin İçeriği Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konaklama işletmelerinin tanimi, türleri, konaklama muhasebesi tanimi, önemi ve özellikleri temel muhasebe kavramlari tek düzen hesap çerçevesi ve muhasebe standartlari Konu 1
2 Konaklama işletmelerinde muhasebe organizasyonu, muhasebe departmanlarinin alt birimleri, görev ve tanimlari oda, yiyecek-içecek ve diğer maliyetlerin hesaplanmasi Konu 2
3 Konaklama işlletmelerinde belge düzeni, kullanilan belge ve formlar ile yasal defterlerle ilgili kurallar gelirlerin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi Konu 3
4 Yabanci para ve işlemlerin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi Konu 4
5 Personel giderlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi Konu 5
6 Duran varliklar ve amortismanlarin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi Konu 6
7 Yabanci para ve işlemlerin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Seyahat işletmelerinde satinalma ve fiyatlandirma süreçleri ile uygulama örnekleri Konu 8
10 Seyahat işletmelerinde kullanilan belge ve formlar, seyahat işletmelerine özgü hesap plani, temel mali tablolar ve uygulama örnekleri Konu 9
11 Seyahat işletmelerinde yeniden değerleme ve amortisman işlemleri Konu 10
12 Diğer raporlar ve Maliyet tabloları yapımı Konu 11
13 Seminer Sunumları Seminer Sunumları
14 Seminer Sunumları Seminer Sunumları
15 Seminer Sunumları Seminer Sunumları
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Martin G. Jagels(2007):Hospitality Management Accounting

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 16 5 80
Raporlar
Ödevler 9 5 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 205