AKTS - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi

Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (TUR518) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi TUR518 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İbrahim BİRKAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere fizibilite çalışmalarının hazırlanışını ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, turizm endüstrisinde uygulandığı şekilde öğretmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yatırım projelerini sınıflandırabilir ve bir projenin içeriğini, unsurlarını ve önemini anlatır.
  • Bir projeye nasıl başlanacağını bilir ve fizibilite etüdünün aşamalarını organize edebilir
  • Piyasa analizi, talep tahmini, kuruluş yeri seçiminin yatırım için önemini değerlendirir.
  • Turizm sektörü için bir projenin kritik başarı koşullarının neler olduğunu saptar.
  • Bir işletme için kapasite büyüklüğünün belirlenmesini ve toplam yatırım tutarının hesaplanmasını örnekleyerek açıklar.
Dersin İçeriği Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri Konu 1
2 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 2
3 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 3
4 Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler Konu 4
5 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 5
6 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 6
7 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 8
10 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 9
11 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 10
12 Turizm Yatırımlarında Taşınmaz Değerlemesi Konu 11
13 Real properties in tourism investments Konu 12
14 Örnek Yatırım Kararlarının İncelenmesi Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Tekrar Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Norbert Vanhove, The Economics of Tourism Destinations

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 7 4 28
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125