ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Diploma; Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.