ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Programında, öğrenme etkinlikleri ve yöntemleri şu şekilde planlanmıştır:

•          Etkileşimli amfi/sınıf dersleri

•          Küçük gruplarla yürütülen olguya/probleme dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri (takıma dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, olgu tartışması, klinik tutorial)

•          Kritik durum tartışmaları

•          Hasta başı eğitimler

•          Beceri laboratuvarları ve simulasyon merkezlerinde gerçekleştirilen yapılandırılmış öğrenme etkinlikleri,

•          Maket ve modellerle uygulama,

•          Tıbbi laboratuvar uygulamaları,

•          Projeye dayalı öğrenme etkinlikleri,

•          Bilgisayara dayalı öğrenme,

•          Standardize hastalarla uygulama, canlandırma (role play), 

•          Sunum ve paneller,

•          Alan çalışmaları.