ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık yer bulunması, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavını başarmış olmaları ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. İngilizce eğitim yapılan sınıflara yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması şarttır. Atılım Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, fakültemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve bunun ilgili birimce onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.