ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Programı, tıp eğitimindeki Ulusal Çekirdek Müfredatı karşılayan, öğrenci merkezli, topluma, probleme ve yeterliğe dayalı, sistematik ve spiral tarzda entegre bir eğitim modelidir. Tıp Fakültemiz eğitimini dünyadaki en önemli küresel lisan olan İngilizce dilinde sürdürmektedir. Bu sayede; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız arasındaki iletişim sorunu ortadan kaldırılarak çağdaş ve küresel bir Tıp eğitimi hizmeti verilebilmektedir. Yetiştireceğimiz hekimlerin Mesleki Uygulamalar, Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar ile Mesleki ve Bireysel Gelişim açılarından yetkin olmaları hedeflenerek, lisans eğitimimiz aşağıdaki üç ana başlık altında uygulanmaktadır.

1.         Temel bilimler: Tıp eğitiminin dayandığı temel bilimler (genetik, anatomi, embriyoloji, fizyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji vb) ve bu bilimlerin tıp eğitimine yönelik içerikleri.

2.         Klinik bilimler: Tıp eğitiminde ele alınacak klinik bilimler (patoloji, klinik farmakoloji, halk sağlığı, epidemiyoloji, klinik mikrobiyoloji / enfeksiyon kontrolü, immünoloji, dahili ve cerrahi bilimler vb) ve bu bilimlerin içerikleri.

3.         Davranış bilimleri ve sosyal bilimler: sağlıklılık ve hastalık, biyolojiden başlayarak genetik, davranışlar, ilişkiler, toplum, kültür ve çevrenin/ekosistemin çok boyutlu etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığından, tıbbi bilimler dışında sağlık özelinde araştırma planlama ve biyoistatistik, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, hukuk, sağlık yönetimi vb. alanlara yönelik içeriklerden oluşur.

Bunların yanı sıra, nitelikli tıp eğitiminin diğer bir boyutunun da profesyonellik (insani, toplumsal ve mesleki değerler) olması gerektiğinden; tüm müfredat boyunca, profesyonellik boyutunu öğrencilerimize kazandıracak olan yeterliklerin işlendiği entegre bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim üç aşamalı yapılandırılmıştır:

1. Klinik Öncesi Dönem (Dönem I, II, III)

2. Klinik eğitim (Dönem IV ve V)

3. İntörnlük Dönemi (Dönem VI)

Programımız, dünyada ve ülkemizde geçerli olan önemli akreditasyon ve uzmanlık sınavlarına, fakülte bünyesinde hazırlık imkânları sağlamaktadır; öğrenciler USMLE, FLEX ve TUS gibi sınavlar için kampüsten ayrılmadan gerekli desteği alabileceklerdir.