ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Tıp Fakültesi programının amacı ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; karşı karşıya olduğu sağlıkla ilgili durumları etkin bir şekilde anlayabilen, değerlendirebilen ve yönetebilen; sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde evrensel niteliklere sahip; sağlık alanında üstlendiği görevleri nitelikli bir şekilde yerine getirebilen; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir. Tıp Fakültemiz eğitimini dünyada en geçerli lisan olan İngilizce dilinde sürdürmektedir. Bu sayede; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız arasındaki iletişim sorunu ortadan kaldırılarak çağdaş ve küresel bir Tıp eğitimi hizmeti verilmektedir. Ayrıca; eğitim dilinin İngilizce olması ile hekim ihtiyacı çok fazla olan çevre ülkelerden gelecek öğrencilerin uyum sağlayabileceği bir eğitim atmosferi oluşmaktadır.