ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
MED101 Tıbba Giriş 3 1 4 0
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
MED103 Hücre 4 1 7 0
MED105 Büyüme ve Gelişme 5 1 5 0
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 24 3 28 11.5

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED106 Halk Sağlığı 4 1 4 0
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
MED104 Hareket 6 0 6 0
MED102 Dokular ve İskelet Sistemi 4 0 6 0
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
MED122 Araştırma Projesi I 2 2 16 2
MED192 Hücreden Sistemlere 0 0 32 45
MED-GE1SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 16 4
Toplam 24 3 87 58.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED201 İmmün Sistem 5 2 6 0
MED203 Nörobilimin Temelleri 5 2 10 0
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MED-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 16 4
Toplam 13 4 35 7

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED202 Kardiyovasküler Sistem 6 2 10 0
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MED208 Araştırma Projesi II 1 1 16 2
MED204 Solunum Sistemi 5 2 6 0
MED292 Sistemlerden İnsan Vücuduna 0 0 32 45
MED-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 16 4
Toplam 15 5 83 54

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED301 Sindirim Sistemi 6 1 6 0
MED305 Endokrin Sistem 4 1 4 0
MED303 Ürogenital Sistem 5 1 6 0
MED321 Araştırma Projesi III 2 2 16 2
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
MED-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 20 5 37 7

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
MED302 Yaşamın Erken Yılları 4 1 5 0
MED304 Erişkin Sağlığı 6 1 6 0
MED392 Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar 15 1 32 46
MED322 Araştırma Projesi IV 2 2 16 2
MED306 Klinikle Tanışma 4 0 5 0
MED-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 34 5 69 53

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED403 İç Hastalıkları II 18 18 6 10
MED405 Acil Tıp I 2 1 2 3
MED407 Göğüs Hastalıkları I 18 18 2 3
MED409 Psikiyatri I 18 18 3 5
MED401 İç Hastalıkları I 18 18 6 10
Toplam 74 73 19 31

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED402 Genel Cerrahi I 18 18 6 10
MED404 Nöroloji I 2 1 2 3
MED406 Adli Tıp 18 18 1 2
MED408 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I 18 18 2 3
MED410 Kardiyoloji 2 1 3 5
MED-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MED412 Radyoloji 2 1 2 3
Toplam 60 57 18 29

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED411 Radyasyon Onkolojisi 18 18 2 3
MED413 Nükleer Tıp 18 18 2 3
MED414 Klinik Biyokimya 18 18 2 3
MED601 Kardiyoloji II 0 5 4 5
MED602 Nefroloji 0 5 4 5
MED603 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 0 5 4 5
MED604 Romatoloji 0 5 4 5
MED605 Göğüs Hastalıkları II 0 5 4 5
MED606 Gastroenteroloji 0 5 4 5
MED607 Hematoloji 0 5 4 5
MED608 Onkoloji 0 5 4 5
Toplam 54 94 38 49

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I 20 10 9 15
MED503 Anesteziyoloji ve Reanimasyon I 17 11 3 4
MED505 Kadın Hastalıkları ve Doğum I 20 15 6 11
Toplam 57 36 18 30

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED504 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I 15 13 3 4
MED508 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I 15 13 3 4
MED510 Ortopedi ve Travmatoloji I 15 13 3 4
MED512 Üroloji I 20 15 2 4
MED506 Göz Hastalıkları I 15 15 2 4
MED514 Klinik Farmakoloji 15 13 3 4
MED502 Dermatoloji I 15 13 3 4
MED-AE5SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 110 95 21 30

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED609 Genel Cerrahi II 0 5 4 5
MED611 Kadın Hastalıkları ve Doğum II 0 5 4 5
MED615 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği 0 5 4 5
MED613 Nöroloji II 0 5 4 5
MED-AE6FA1 Alan Seçmeli 0 0 4 5
MED-AE6FA2 Alan Seçmeli 0 0 4 5
Toplam 0 20 24 30

Y.Lis-4

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED610 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II 0 5 4 5
MED612 Psikiyatri II 0 5 4 5
MED614 Acil Tıp III 0 5 4 5
MED-AE6SP1 Alan Seçmeli 0 0 4 5
MED-AE6SP2 Alan Seçmeli 0 0 4 5
MED-AE6SP3 Alan Seçmeli 0 0 4 5
Toplam 0 15 24 30