AKTS - Hücreden Sistemlere

Hücreden Sistemlere (MED192) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hücreden Sistemlere MED192 14 2 11 20 36
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bilim ve tıp kavramını açıklar.
 • Bilim ve araştırma felsefesini belirler.
 • Bilim ve araştırma tarihini açıklar.
 • Bilim ve araştırma etiğinin temel ilkelerini sıralar.
 • Bilimsel yayın etiğinin temel ilkelerini sıralar.
 • Bilimde liderliğin önemini kavrar.
 • Temel araştırma yöntemlerini tanımlar.
 • Araştırma kaynaklarını araştırır.
 • Ekip çalışmasına katılır.
 • Temel iletişim becerilerini tanımlar ve uygular.
 • Temel tıbbi becerileri uygular.
 • Patoloji laboratuvarındaki dianostik aşamaları ve teknikleri açıklar.
Dersin İçeriği Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bilim nedir?; Tıp nedir?; Hekimlik andı; Medicana Hastanesi kliniklerine ziyaret; Tıpta profesyonellik; Türkiye?de klinik etik destek hizmetleri; Tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; Temel tıbbi beceriler; Temel iletişim becerileri. Temel hücre yapısı, DNA ve RNA yapısı,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atılım Üniversitesi'ne hoş geldiniz Tıbba Hoş Geldiniz: Dekanın Mesajları Dönem I Öğrencilerine Hoş Geldiniz Tıbba Giriş: Komite Hakkında Genel Bilgi Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Oryantasyon Atılım Üniversitesine Oryantasyon (Akran Eğitimi) Bulaşıcı Hastalıklar ve Mikrobiyoloji ile tanışma Farmakoloji ile tanışma Anatomi ile tanışma Biyokimya ile tanışma Histoloji ile tanışma Tıbbi Biyoloji ile tanışma Fizyoloji ile tanışma Patoloji ile tanışma Biyofizik ile tanışma Tıp Nedir ve Tıbbın Metodolojisi Nasıldır? Sağlık ve Hastalık Kavramları Sağlığın Bileşenleri Sağlık felsefesi
2 Hekim Kimliği, Hekim-Hasta Rollerinin Evrimi Deontoloji ve Tıp Etiği Kavramları El Hijyeni ve Kişisel Koruyucu Donanımlar Akılcı ilaç tedavisi Laboratuvar güvenliği Tıbbi geçmiş alma İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş Kanıta dayalı tıp nedir Translasyonel Tıp ve Terapötik Yanlış uygulama Tıp Tarihi Metodolojisi ve Tıbbın Evrimi Hipokrat Öncesi Tıp Hipokrat Tıbbı
3 Klinik Beceri: El hijyeni Patolojiye Giriş ve Tanı Teknikleri Tıpta Kaza: Ölçme ve Kritik İşlev Tanımlayıcı İstatistik Sosyal Sorumluluk Projeleri Orta Çağ'da Tıp İslam Tıbbı
4 Klinik Beceri: Kişisel Koruyucu Ekipman (Maske, goggle, eldiven, önlük) kullanma, giyme ve çıkarma Dünyayı Değiştiren Salgınlar Sınava hazırlık ve Genel sınav
5 Hücre Komitesine Giriş Hücre Komitesine Giriş Hücre kökeni ve evrimi Temel hücre yapısı Hücre zarı, sitoplazma ve organellerin histolojik yönü Fizyolojik Bilimlere Giriş, Temel Fizyolojik ilkeler ve homeostaz Vücut sıvısı bölmeleri ve özellikleri Laboratuvar: Normal, molar, yüzde çözümlerNucleus'un histolojik yönü Plazma Membranının Yapısı ve İşlevleri Hücre zarından maddelerin taşınması
6 Nöron Modelinde Hücre Zarının Elektriksel Potansiyelleri Mikroorganizmaların hücre yapıları Nöron Modelinde Hücre Zarının Elektriksel Potansiyelleri Biyoenerji Sıvı hemodinamik bozukluklar Bakteriyel sınıflandırma, yapı ve metabolizma Genetik bilgiyi depolayan makromoleküller Laboratuvar: pH mete İnsan genom organizasyonu Bakteriyel patogenez mekanizmaları
7 Nöron Modelinde Elektriksel Uyarılabilirlik ve Aksiyon Potansiyeli TBL: Hücreler Arası Sinyal İletimi Kalıtım Molekülü olarak DNA ve DNA replikasyonu Amino asit yapıları, sınıflandırılması ve reaksiyonları
8 Peptitler ve proteinler Bakteri genetiği Farmakodinamik: Reseptörler ve Konsantrasyon Mikrobiyoloji laboratuvarına giriş Hücre iskeleti RNA türleri ve işlevleri Laboratuvar teşhisinin genel ilkeleri Bakterilerin in vitro kültivasyonu
9 DNA'dan Protein I'e bilgi aktarımı (transkripsiyon ve transkripsiyon sonrası modifikasyonlar) Farmakokinetik Laboratuvar: Mikroskopinin temelleri Viral sınıflandırma, viral yapı ve replikasyon İlaç Etkisinin Moleküler Yönleri
10 DNA'dan Protein II'ye bilgi aktarımı (çeviri ve çeviri sonrası modifikasyonlar) Hücre içi protein kaçakçılığı Strese ve zararlı uyaranlara hücresel yanıt viral patogenez Tartışma zamanı: Hücre organelleri ve yapıları ve işlevleri Laboratuvar: Spektrofotometre Mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri Hücre hasarı ve hücre ölümü Hücre içi birikimler Amiloidoz Patolojik kalsifikasyon Hücresel Yaralanma ve Ölüm
11 Sınava hazırlık ve Genel sınav
12 Büyüme ve Gelişme Komitesine Giriş Enzimlerin sınıflandırılması Büyüme ve Gelişme Komitesine Giriş Enzimlerin sınıflandırılması Hücre döngüsü ve düzenlenmesi (Mitoz ve Mayoz) Embriyoloji ve Gametogeneze Giriş Enzim kinetiği Enzim aktivitesini etkileyen faktörler Mutasyon ve Polimorfizm Kavramı Enflamasyon Akut inflamasyon Döllenme, implantasyon ve embriyonun ilk haftası Kromozom yapısı ve sınıflandırılması, kromozom anomalilerinin mekanizmaları Enzimlerin kinetiği
13 Kromozom yapısı ve sınıflandırılması, kromozom anomalilerinin mekanizmaları Kronik iltihap Önemli İlaç Etkileşimleri ve Mekanizmaları Enzim aktivitesinin düzenlenmesi Embriyonik gelişimin ikinci ve üçüncü haftası Karbonhidratların sınıflandırılması; monosakkaritler Doku onarımı Moleküler açıdan ilaç etkisi 3-8. haftalar- Organogenez Disakkaritler DNA onarım mekanizmaları
14 Neoplazmaya giriş: istila metastazı Polisakkaritler ve diğer karbonhidratlar Fetal evre (3. ay- Doğum) Glikoproteinler ve türevleri Yağ asitleri; trigliseritler Mantar sınıflandırması, yapısı, replikasyonu Plasenta, fetal membranlar ve çoğul gebelikler Morfolojik sonuçları olan genetik hastalık Hücre ölüm mekanizmaları Mantar hastalığının patogenezi fosfolipitler; glikolipidler İnsan parazitlerinin sınıflandırılması, yapısı, replikasyonu Hücresel açıdan ilaç etkisi Epigenetik
15 Karbonhidratların analizi Vaka tartışma zamanı: Doğum kusurları ve doğum öncesi tanı Nükleik asitlerin sindirimi Serum protein tayini Fetal ve maternal histoloji Pürin nükleoditlerinin de novo sentezi Pirimidin biyosentezi ve katabolizması Pürin katabolizması Neoplazinin Klinik Yönleri Mendel mirası Genetik kontrol mekanizmaları Genetik hastalıkların moleküler temeli
16 Mendel olmayan kalıtım Poligenik ve çok faktörlü kalıtım Pürin ve pirimidin sentezinin düzenlenmesi Biyofarmasötikler ve gen tedavisi DNA izolasyonu SNP tanımlama Mendel Genetiği Steroidler Sınava hazırlık ve Genel sınav
17 Dokular ve iskelet sistemi komitesine giriş Histolojiye giriş ve histolojide kullanılan teknikler Anatomiye giriş Kemik ve eklemlerin anatomisi Üst ekstremite kemik ve eklemleri Leishmania spp Örtü epiteli ve apikal hücre yüzeyindeki özelleşmiş yapılar Columna vertebralis, costa’lar ve sternum Ektoparazitler Lab: Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri Lab: Tek katlı epitel tabakası
18 Vaka Tartışması: Wuchereria bancrofti, Dracunculus medinensis Columna vertebralis eklemleri Alt ekstremite eklemleri Salgı epiteli ve özelleşmiş epitel hücreleri Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar & Asetaminofen Bağ dokusu hücreleri ve fibriller Bağ dokusunun biyokimyası Lab: Columna vertebralis, costa’lar, sternum ve Columna vertebralis eklemleri Lab: Çok katlı epitel tabakası Eklembacaklılar
19 Alt ekstremite kemik ve eklemleri Otonom sinir sistemine giriş Lab: Salgı epiteli Kıkırdak ve kemik dokusu Eklemler Kemik-kıkırdak enfeksiyonları Kemik ve kıkırdakta gelişim anomalileri Kemik dokusunun biyokimyası Lab: Alt ekstremite kemik ve eklemleri Lab: Bağ dokusu hücreleri
20 Lab: Kemik dokusu tipleri Kemik ve kıkırdak hastalığı Kırılma, osteonekroz, osteomiyelit Tümör ve tümör benzeri kemik lezyonları Kolinerjik ilaçlar: Muskarinik agonistler, kolinesteraz inhibitörleri ve klinikteki kullanımları Kolinerjik ilaçlar: Muskarinik antagonistler, kolinesteraz inhibitörleri ve klinikteki kullanımları Lab: Kemik ve Kıkırdak dokusu Lab: Anatomi Tekrar Eklemlerdeki inflamatuvar hastalıklar Tümör ve tümör benzeri eklem lezyonları Kolinerjik ilaçlar: Nikotinik agonistler ve klinikteki kullanımları Kolinerjik ilaçlar: Nöromüsküler inhibe edici ilaçlar ve nikotinik antagonistler
21 Adrenerjik ilaçlar: Adrenerjik agonistler ve klinikteki kullanımları Adrenerjik ilaçlar: Adrenerjik antagonistler ve klinikteki kullanımları Deri gelişimi ve deri histolojisi Keratinosit bozuklukları ve hastalıkları Deri ve doku hastalıkları Lab: Parazitlere laboratuvarda tanı koyulması Bölgesel ve klinik anatomi Suda çözünen vitaminler ve kofaktörler Pigmentasyon ve melanosit bozuklukları Yağda çözünen vitaminler ve kofaktörler Dermofitler ve diğer yüzey fungileri Subkutanöz fungi Dimorfik fungi
22 Lab: Kemik & Kıkırdak hastalıkları & keratinosit ve melanosit bozuklukları Sınava hazırlık ve genel sınav
23 Hareket Komitesine Giriş Kaslara genel bakış ve sinir sistemine giriş Kas Dokusunun Genel Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılması ve Gelişimi Sinir sisteminin organizasyonu ve işleyişi, periferik sinir sisteminin iletim özellikleri yüzeysel sırt Suboksipital bölge ve sırtın derin kasları Sinapslar, sinaps türleri, kimyasal sinaptik iletim İskelet kası Kalp ve Düz Kas nörotransmitterler Kas dokusunun biyokimyası sinaptik entegrasyon Düz kas ve düz kas potansiyellerinin innervasyonu Omuz ve kolun arka yüzü İskelet kasının moleküler yapısı ve sinir kas fonksiyonu Laboratuvar: Yüzeysel sırt ve suboksipital bölge ve sırtın derin kasları Laboratuvar: Kas Dokusu
24 Omuz ve kolun ön yüzü Meme bezleri Kemik, kemik iliği ve kas kök hücreleri Kas kasılmasının kuvvet-hız ilişkisi ve Hill denklemi İskelet kası kasılmasının moleküler mekanizması, kasılma çeşitleri ve tetanoz Karbonhidratların Sindirimi Yumuşak doku ve adipoz neoplazmalara giriş Yumuşak doku neoplazmaları: Fibrohistiyositik neoplazmalar Anaerobik bakteri Kas kökenli yumuşak doku neoplazmaları Menşei bilinmeyen yumuşak doku neoplazmaları Nöron ve nöroglialar Düz kasın yapısı ve innervasyonu İskelet kası patolojisi Kas kökenli tümörler Önkolun fleksör yönü ve kubital fossa İskelet kası ve iskelet kası potansiyellerinin innervasyonu Laboratuvar: Omuz, kol ve meme bezlerinin ön ve arka yönleri Kas-iskelet sistemi hastalıklarının biyokimyasal belirteçleri Periferik sinir, periferik ganglionlar ve miyelinizasyon Aerobik ve anaerobik glikoliz
25 TBL: Aksilla ve brakiyal pleksus Düz kasların kasılma ve gevşeme mekanizması ve mandal mekanizması Önkolun fleksör yönü ve kubital fossa Önkolun ekstansör yönü Düz kasların kasılma ve gevşeme mekanizması ve mandal mekanizması Klostridium tetani Clostridium botulinum Kalp kasının yapısı ve innervasyonu elin anatomisi Periferik sinir hasarı patolojisi, atrpohi, nöropati, Polinörit, inflamatuar nöropatiler Duyusal fizyoloji, duyusal reseptörler ve reseptör potansiyelleri Laboratuvar: Aksilla ve brakiyal pleksus Laboratuvar: Glikojenin saflaştırılması ve asit hidrolizi Clostridium perfringes ve diğer clostridium türleri Laboratuvar: Önkol ve kubital fossanın fleksör ve ekstansör yönleri , El anatomisi Laboratuvar: Sinir Dokusu Laboratuvar: Sinir iletim hızı
26 gluteal bölge lumbosakral pleksus Periferik sinir kılıfı tümörleri Nöromüsküler kavşak patolojisi, kas yaralanması, atrofi, miyopatiler Uyluğun ön ve medial yönleri Uyluk ve popliteal fossanın lateral ve posterior yönleri Vaka Tartışması: Claude-Bernard curare üzerine Somatik duyum - dokunma ve pozisyon Glikoliz ve enerjinin düzenlenmesi Somatik duyum - ağrı ve termal duyum glukoneogenez Glikoliz ve glukoneogenezin karşılıklı düzenlenmesi Lab: Uyluk ve popliteal fossanın gluteal bölge ve lateral ve posterior yönleri Laboratuvar: Hücre Bölünmesi, mitoz Laboratuvar: Uyluğun ön, mediali ve popliteal fossa
27 Bacağın yan ve ön yüzleri Diğer anaerobik basiller ve koklar Pentoz fosfat yolu Glikolitik yoldan diğer karbonhidratların kullanımı Glikojenez ve glikojenoliz Bacağın arka yüzü Ayak anatomisi Kesitsel ve klinik anatomi Sinir dokusunun biyokimyası Sitrik asit döngüsü ve düzenlenmesi Oksidatif Fosforilasyon ve ATP Sentezi Lab: Bacağın lateral, anterior ve posterior yönleri ve Ayağın Anatomisi Laboratuvar: Periferik sinir hastalıkları ve kas
28 Sınava hazırlık ve Genel sınav
29 Halk Sağlığını Komitesine Giriş Halk sağlığına giriş Sağlık ve Hastalık Kavramları Yeni ilaç geliştirme Aşılamanın genel prensipleri Dünya sağlık örgütü Gelişmiş Ülkelerde Halk Sağlığı Gıda ve Su Güvenliği Aşı tipleri Sağlık bakanlığı’nın kontrol programları Küreselleşme ve halk Sağlığı İmmünizasyon ve halk sağlığı Uluslararası çalışma örgütü Su mikrobiyolojisi Farmakogenetik Sağlık ve fiziksel aktivite Sosyoekonomik Farklılıklar ve Halk Sağlığı Sağlık Hizmetlerine Erişim
30 Halk Sağlığını Komitesine Giriş Halk sağlığına giriş Sağlık ve Hastalık Kavramları Yeni ilaç geliştirme Aşılamanın genel prensipleri Dünya sağlık örgütü Gelişmiş Ülkelerde Halk Sağlığı Gıda ve Su Güvenliği Aşı tipleri Sağlık bakanlığı’nın kontrol programları Küreselleşme ve halk Sağlığı İmmünizasyon ve halk sağlığı Uluslararası çalışma örgütü Su mikrobiyolojisi Farmakogenetik Sağlık ve fiziksel aktivite Sosyoekonomik Farklılıklar ve Halk Sağlığı Sağlık Hizmetlerine Erişim 20. yy tıbbının özellikleri ve tıpta modern bilim Türkiye Cumhuriyeti öncesi ve Türk Tıp tarihi Türkiye Cumhuriyeti sonrası ve Türk Tıp tarihi Halk sağlığı sorunları Çevresel sağlık ve denetleme Epidemik salgın yönetimi İnsan Hakları ve Sağlık Halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar Sağlık ekonomisi Uluslararası sağlık Sağlık hizmetleri yönetimi Halk sağlığı etiği Besin mikrobiyolojisi Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsis Gebe sağlığı Tıpta epidemiyolojik araştırma teknikleri Halk sağlığı açısından tıbbi atıklar Demografi ve halk sağlığı Tütün kullanımı
31 Madde kullanımının yönetimi: alkol, uyuşturucu ve bağımlılık Toplum ve zihinsel sağlık Aşı teknolojileri, gelecek aşı teknolojileri Çocukluk çağı aşıları Adölesan dönem aşıları Erişkin aşıları Risk gruplarının aşılanması Sağlık seviyesi belirteçleri Toplum sağlığı ve beslenme
32 Tıp Hukuku Toplum sağlığı ve eğitim Toplum tarama programları Rol yapma: aşı reddi Mesleki hastalıklar ve iş kazaları Fiziksel hasar ve kimyasal hasar Küçük grup uygulamaları: sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulaması Sınava hazırlık ve genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation (5th Edition); David X. Cifu MD; Elsevier, Philadelphia, 2016.
2. Gray’s Anatomy for Students (3rd Edition); Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; Churchill Livingston Elsevier, Philadelphia, 2015.
3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition); John E. Hall; Elsevier, Philadelphia, 2016.
4. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology (4th Edition); Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
5. Medical Microbiology (8th Edition); Patrick Murray, Ken Rosenthal, Michael Pfaller; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2016.
6. Molecular and Cellular Biophysics; Meyer B. Jackson; Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
7. Robbins Basic Pathology (10th Edition); Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2018.
8. Fundamentals of Biostatistics (8th Edition); Bernard Rosner; Cengage Learning, Boston, 2016.
9. Leadership: Theory and Practice (7th edition); Peter G. Northouse; SAGE Publications, 2015
10. Principles of Biomedical Ethics (7th Edition); Tom L. Beauchamp, James F. Childress; Oxford University Press, 2012
11. The Book of Why: The New Science of Cause and Effect (1st Edition); Judea Pearl, Dana Mackenzie; Harvard Health Publications, 2018
12. The Nature of Creative Development (1st Edition); Jonathan S. Feinstein; Stanford University Press, Stanford, 2006.
13. Cell and molecular biology (2th edition); Nalini Chandar, PhD, Susan Viselli, PhD, Lipincot Wiliams & Wilkins, 2019.
14. Molecular cell biology (8th edition); Harvey Lodish, W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.
15. Molecular biology of the cell (6th edition); Bruce Alberts, W. W. Norton & Company, 2015.
16. Emery's Elements of Medical Genetics (15th Edition); Peter D. Turnpenny, Sian Ellard; Elsevier, Philadelphia, 2017.
17. Harper’s Illustrated Biochemistry (31st Edition); Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil McGrawHill-Lange, 2018
18. Marks’ Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach (5th Edition); Michael Lieberman, Alisa Peet; Wolters Kluwer, Philadelphia, 2018.
19. Thompson & Thompson Genetics in Medicine (8th Edition); Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard; ; Elsevier, Philadelphia, 2016.
20. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28e, McGraw-Hill Education, 2019.
21. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (9th Edition); Bennett, JE, Dolin R, Blaser MJ. Elsevier, 2019.
22. Lehninger Principles of Biochemistry (7th Edition), David L. Nelson, Michael M. Cox W H Freeman & Co, 2017.
23. Integrative Medical Biochemistry: Examination and Board Review, 1st Edition Michael W. King, Mc Graw Hill
24. Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (Seventh Edition); Denise R. Ferrier; Lippincott Wilwims & Wilkins; Philadelphia, 2017.
25. Basic & Clinical Pharmacology (14th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2018.
26. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (10th Edition); Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia; Elsevier, Philadelphia, 2015.
27. Rheumatology Textbook (5th Edition); Marc Hochberg, Alan J. Silman, Joseph Smolen, Michael Weinblatt, Michael Weisman; Mosby Elsevier, Philadelphia, 2011.
28. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (7th Edition); Thomas M. Devlin; John Wiley & Sons, 2010
29. Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, 5e, Abbas, Lichmann, Pillai, Elsevier, 2016
30. Gray’s Anatomy. Editor: Susan Standring, 41st Edition, 2015, Elsevier Moore Clinically Oriented Anatomy. Authors: Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley. 7th Edition, 2013, Lippincott Williams Wilkins
31. Sobotta Atlas of Human Anatomy. Musculoskeletal system, internal organs, head, neck, neuroanatomy by Friedrich Paulsen (Author), Jens Waschke, Sabine Hombach-Klonisch, Thomas Klonisch (Translator). 15th Edition, 2013, Urban and Fischer, Elsevier
32. Atlas of Human Anatomy (Netter Basic Science). Author: Frank H. Netter. 7th Edition, 2019, Elsevier
33. Medical Physiology 3rd Edition by Boron MD PhD, Walter F, Boulpaep MD, Emile L. (2017)
34. Physiology 6th Edition by Costanzo PhD, Linda S. (2017)
35. Principles of Neural Science, Fifth Edition (Principles of Neural Science (Kandel)) 5th Edition by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth. (2013)
36. Oxford Textbook of Public Health (6th Edition); Roger Detels, Robert Beaglehole, Mary Ann Lansang, Martin Gulliford; Oxford Medical Publications, 2015.
37. Textbook of Family Practice, 9th Edition Robert E. Rakel, David P. Rakel, 2015
38. Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine (23rd Edition); K. Park; Bhanot, 2015.
39. Evaluating Public and Community Health Programs (2nd Edition); Muriel J. Harris; John Wiley & Sons, New York, 2016.
40. Comparative Health Systems: A Global Perspective (2nd Edition); James A. Johnson, Carleen Stoskopf, Leiyu Shi; Jones and Bartlett Publishers, Burlington, 2018.
41. Epidemiology (5th Edition); Leon Gordis; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2014.
42. Medical Physiology 3rd Edition by Boron MD PhD, Walter F, Boulpaep MD, Emile L. (2017)
Diğer Kaynaklar 43. Using Personal Protective Equipment:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
44. Epidemic Disease Occurrence: https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0