ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED101 Tıbba Giriş 1 3 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HIST221 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED103 Hücre 2 5 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1
MED105 Büyüme ve Gelişme 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED106 Halk Sağlığı 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 1 1 2 2 2 3 2 2 4 2
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED104 Hareket 1 3 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2
MED102 Dokular ve İskelet Sistemi 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED122 Araştırma Projesi I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED192 Hücreden Sistemlere 3 2 4 4 2 2 2 3 3 4 5 3 3 2 2 3 4 4 3 2
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED201 İmmün Sistem 4 5 1 3 3 2 1 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
MED203 Nörobilimin Temelleri 3 4 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED202 Kardiyovasküler Sistem 3 5 5 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED208 Araştırma Projesi II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED204 Solunum Sistemi 4 4 1 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 4 3 1
MED292 Sistemlerden İnsan Vücuduna 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED301 Sindirim Sistemi 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3
MED305 Endokrin Sistem 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 5 5 3
MED303 Ürogenital Sistem 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 4 4 3
MED321 Araştırma Projesi III 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED302 Yaşamın Erken Yılları 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3
MED304 Erişkin Sağlığı 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 3 5 4
MED392 Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3
MED322 Araştırma Projesi IV 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED306 Klinikle Tanışma 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 5 2 3 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED403 İç Hastalıkları II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED405 Acil Tıp I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED407 Göğüs Hastalıkları I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED409 Psikiyatri I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED401 İç Hastalıkları I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED402 Genel Cerrahi I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED404 Nöroloji I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED406 Adli Tıp 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED408 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED410 Kardiyoloji 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED412 Radyoloji 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED411 Radyasyon Onkolojisi 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED413 Nükleer Tıp 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED414 Klinik Biyokimya 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED601 Kardiyoloji II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED602 Nefroloji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED603 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED604 Romatoloji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED605 Göğüs Hastalıkları II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED606 Gastroenteroloji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED607 Hematoloji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MED608 Onkoloji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y.Lis-1

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED503 Anesteziyoloji ve Reanimasyon I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED505 Kadın Hastalıkları ve Doğum I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -

Y.Lis-2

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED504 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED508 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED510 Ortopedi ve Travmatoloji I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED512 Üroloji I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED506 Göz Hastalıkları I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED514 Klinik Farmakoloji 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED502 Dermatoloji I 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y.Lis-3

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED609 Genel Cerrahi II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED611 Kadın Hastalıkları ve Doğum II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED615 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED613 Nöroloji II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y.Lis-4

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MED610 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED612 Psikiyatri II 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
MED614 Acil Tıp III 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -