ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli birinci basamak sağlık birimlerinde çalışırlar. Tıp Doktoru diplomasına sahip adaylar, Temel, Dâhili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" başvurusunun dışında Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora" programlarına da başvurabilirler. İki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra; kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, acil sağlık hizmetlerinde, ilaç firmalarında ve sağlık turizmi alanında  yer bulabilirler. Yine isterlerse eğitimci, yönetici, koordinatör ya da akademisyen olarak çalışabilirler.