ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın gerekliliklerinin başarı ile tamamlanması sonucu  “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi” elde edilir.