ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Mezunlarımız özel ve kamu kuruluşlarında Yüksek İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak ya da uzmanlaştıkları alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebilecekleri gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir. Her türlü iç mekân tasarımı ve yakın çevre düzenlemesi yapılan alanda istihdam edilebilecekler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak da görev alabileceklerdir.