ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nın başarı ile tamamlanması sonucu elde edilen “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi” Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yüksek Lisans düzeyidir (EQFLL: 7.düzey; QF-EHEA: 2.düzey).