ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı yüksek lisans programında araştırma odaklı bir eğitim verilmekte olup, amaç; ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet ortamında başarılı olabilecek, uzmanlık bilgileriyle donatılmış mezunlar yetiştirmektir.

Programdan mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık alanındaki yetenekleri kazanması için derslerin yanı sıra araştırma projeleri, sunumlar ve seminerler yapmaları da eğitim programının içerisinde yer alır.

Programda yer alan öğretim üyelerinin yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, kongre, panel ve konferanslarda sunulmaktadır.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimari Akustik Proje alanlarına danışmanlık hizmetleri ve ölçüm hizmetleri vermekte olan;  gürültü kontrolü, hacim akustiği, yapı akustiği ve akustik malzeme konularında test ve raporlamaların yapıldığı bir laboratuar kurulmasına öncülük etmiştir. Mimari Akustik Laborutarı ve Işık ve Renk Laboratuarı, programda öğrencilere pratik yaparak öğrenme şansı tanımakta ve bilimsel araştırma olanağı sağlamaktadır.