ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sınavlar, değerlendirmeler ve notlandırma sistemi “Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre uygulanmaktadır. 

Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi çalışmalar, proje değerlendirmeleri ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.