ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ICM502 Tasarım ve İletişim 3 0 3 5
ICM500 Seminer 0 0 0 5
ICM599 Tez 0 0 0 80
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
SBE-ICTY-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ICTY-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ICTY-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ICTY-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ICTY-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 24 125

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ICM521 Toplumsal Değişim, Kent ve Mimarlık 3 0 3 5
ICM501 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler 3 0 3 5
ICM522 Konut ve Kültür 3 0 3 5
ICM524 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
ICM527 Kültürel Miras Yönetimi 3 0 3 5
ICM528 Mimarlık, Sanat ve Propoganda 3 0 3 5
ICM526 Anadolu'da Mekânsal Evrim 3 0 3 5
ICM503 Kentsel Tasarım 3 0 3 5
ICM504 İleri Renk Kuramı 3 0 3 5
ICM523 Kamusal Yapılarda İç Mekân Tasarımı: Kütüphaneler 3 0 3 5
ICM533 Tasarımda Akustik Planlama 3 0 3 5
ICM531 Yapı Akustiği Teorisi 3 0 3 5
ICM532 Yapı Akustiği Teorisi II 3 0 3 5
ICM525 Mekân Üretim Süreci 3 0 3 5
ICM529 İç Mekân ve Peyzaj 3 0 3 5
ICM534 İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 3 0 3 5
ICM535 Tasarım ve Gelecekçilik 3 0 3 5
Toplam 51 0 51 85