ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Program’ını başarıyla tamamlayan mezunlar,  herhangi bir üniversitenin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programlarına, ilgili SBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde kayıt olabilirler.