ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı’ndan “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi” ile mezun olabilmek için, “Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde belirtildiği üzere, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu alarak başarılı olması gerekmektedir.

 

Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır. Mezuniyet için, Tezli programda Tez çalışması ve Seminer dersi koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.