ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans programı tam-zamanlı ve yüz yüze yürütülen bir programdır.