ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Başka bir kurumda alınan derslerin içeriğinin, programda verilen derslerin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği  öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından incelenir. Eşdeğerliliği ve muafiyeti ile ilgili karar Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.