AKTS - Tasarımda Gerçeklik ve Düşler

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (ICM501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Gerçeklik ve Düşler ICM501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Feray Ünlü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ürünü, iç mekânlar ve sanatsal yapıtların temsil ettiği biçim ve düşünce arasındaki bağın sorgulanması amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzdeki tasarımın gerçeklik temsilini sorgular
  • Günümüzdeki tasarım ortamını belirleyen faktörlerin analiz eder
  • Tasarımın temsiliyetini, biçim ve içeriği arasındaki ilişkiyle analiz eder
  • Yaratıcılık ve tasarım arasındaki bağı eleştirir
  • Tasarım kimliğinin, sanatla ilişkisini araştırır
  • Günümüz ortamını eleştiren yeni yaklaşımlar belirler.
Dersin İçeriği Artık gerçek bir ürün gibi görünmeyen tasarımın, bir temsilci, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamı oluşturan faktörler; üretilen tasarımın oluşturduğu kimlik araştırılarak ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; bu ilişkide ürün, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın oluşturduğu sanat mekânına k

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Konular hakkında ön bilgi toplama
2 Tasarım ve Felsefe
3 Örnekler Üzerinde Tartışmalar
4 Tasarım ve Gerçeklik Algılaması
5 Kopya ve Taklit
6 Simülasyon, Simulark, Hiper-gerçeklik Baudrillard, Jean. (1998). Simulakrlar ve Simülasyon, İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık. Kitap İle İlgili Tartışma
7 Sanal Gerçeklik ve Teknoloji Tarhan, Ufuk. (2017). T-İnsan, İstanbul: Ceres Yayınları. Kitap ile ilgili tartışma.
8 Zihin ve Bilinç Lehrer, Jonah. (2020). Karar Anı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kitap İle İlgili Tartışma
9 Yaratıcılık Eagleman, David ve Brandt, Anthony. (2019). Yaratıcı Tür, İstanbul: Domingo. Kitap İle İlgili Tartışma
10 Estetik Beğeni Maisero, Roberto. (2006). Mimaride Estetik, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.Kitap İle İlgili Tartışma
11 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
12 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
13 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
14 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
15 Genel Sınav / Sunum Sunum ve Tartışma

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. ANDREASEN, Nancy. (2005). Yaratıcı Beyin. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
2. AYDINLI, Semra. (2002). “Epistemolojik Açıdan Mekân Yorumu.” Der.: Ayşe Şentürer. Mimarlık ve Felsefe. İstanbul: YEM Yayın. s:40-51.
3. AYDINLI, Semra. (1993). Mimarlıkta Estetik Değerler, İstanbul: İTÜ Yayını.
4. BAUDRILLARD, Jean. (1997).Tüketim Toplumu. (Çev. H. Deliçaylı, F. Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
5. Kahraman, Hasan Bülent. (2005). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitaplığı.
6. Tarlacı, Sultan. (2016). Schrödinger’in Kedisi Neden Şizofren Oldu?, İstanbul: Destek Yayınları.
Ders Kitabı 7. Baudrillard, Jean. (1998). Simulakrlar ve Simülasyon, İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.
8. Eagleman, David ve Brandt, Anthony. (2019). Yaratıcı Tür, İstanbul: Domingo.
9. Lehrer, Jonah. (2020). Karar Anı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
10. Maisero, Roberto. (2006). Mimaride Estetik, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
11. Tarhan, Ufuk. (2017). T-İnsan, İstanbul: Ceres Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 40
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
2 Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir. X
3 Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular. X
4 İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur. X
5 Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. X
6 Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür. X
7 Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir. X
8 Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar ve gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır. X
10 Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar. X
11 Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 2 20 40
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 115